2015 yilda umumiy foydalaniladigan xalqaro va davlat ahamiyatidagi avtomobil yo‘llarini mukammal ta’mirlash dasturi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori

2015 yilda umumiy foydalaniladigan xalqaro va davlat ahamiyatidagi avtomobil yo‘llarini mukammal ta’mirlash dasturi to‘g‘risida

Hujjat matni rus tilida berilgan.

O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri Sh. MIRZIYOEV


Toshkent sh.,
2015 yil 1 may,
108-son